Poszukiwani opiekunowie osób starszych Drukuj Email
Wpisany przez S.Z.   
piątek, 25 września 2015 08:25

Poszukiwani opiekunowie osób starszych

Wbrew panującym stereotypom nie tylko kobiety, lecz także mężczyźni posiadają odpowiednie predyspozycje i umiejętności do pracy jako opiekun osób starszych. Mężczyźni decydujący się na pracę w tym zawodzie świetnie się sprawdzają. To również odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na profesjonalną opiekę dla osób starszych i niesamodzielnych. Potwierdza to doświadczenie Care Experts, firmy świadczącej usługi opiekuńcze dla seniorów.

Według danych GUS-u z 2012 roku około 80% stanowisk związanych z opieką zdrowotną i pomocą społeczną zajmowały kobiety. Oznacza to, że na 445 pań pracujących w tym sektorze przypadało tylko 100 panów. Widać to bardzo wyraźnie również na co dzień – wśród rodzin, które zajmują się swoimi bliskimi w podeszłym wieku. To przede wszystkim matki, córki czy babcie poświęcają się opiece nad swoimi członkami rodziny. Tak też jest wśród zawodowych opiekunów osób starszych – panie częściej aplikują na oferty pracy.

Tymczasem z obserwacji Care Experts wynika, że w wielu sytuacjach rodziny seniorów chętnie widziałyby na stanowisku opiekuna osób starszych również panów. Jest tak szczególnie często w przypadku osób niesprawnych ruchowo czy leżących. Taki postulat zgłaszają również starsi mężczyźni, którzy wymagają opieki.
W ich ocenie obecność opiekuna – mężczyzny byłaby często mniej krępujaca, a równocześnie pozwoliłaby wspomóc ich żony w wykonywaniu obowiązków opiekuńczych. Mężczyźni w roli opiekunów wykazują się dużą dozą cierpliwości i zrozumieniem dla problemów osób starszych. Charakteryzuje ich też znaczna wytrzymałość psychiczna oraz fizyczna, jak również zdolność do szybkich reakcji. To cechy niezmiernie istotne w pracy opiekuna czy pielęgniarza.

Wbrew stereotypom panowie doskonale sprawdzają się na stanowiskach opiekunów i pielęgniarzy. Jak sami podkreślają, wykonywanie tego zawodu to dla nich więcej niż zwykła praca. – Pomoc osobom starszym w codziennym życiu to moja praca, moja pasja i mój sposób na spełnianie się. Moje ostatnie 10 lat pracy było związanie z niesieniem pomocy osobom starszym – mówi Arkadiusz Szyjkowski opiekun Care Experts, na co dzień wspierający osoby starsze, chore i niesamodzielne w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej na warszawskim Nowolipiu.

W tym zawodzie wyjątkową sprawą jest satysfakcja z tego, że jestem osobą, która pomaga innym – tym, którzy nie radzą sobie sami. Zadowolenie podopiecznego i chęć ponownego spotkania są nie do przecenienia - dodaje Arkadiusz Szyjkowski.

Opiekun i opiekunka to ten sam zawód

Czym jest spowodowane postrzeganie zawodu opiekuna osoby starszej jako bardziej kobiecego i dlaczego opieka nad osobami starszymi lub dziećmi jest dziedziną tak sfeminizowaną? Jednym z powodów niskiego udziału procentowego mężczyzn w zawodzie opiekuna jest stereotypowe myślenie. Choć podział na zawody bardziej kobiece i bardziej męskie powoli się zaciera, nadal nie postrzega się kobiety jako elektryka czy operatora maszyn, a mężczyzny w roli dobrego opiekuna osoby starszej czy dziecka. Co ważne, panowie, wybierający taki zawód, są pozytywnie odbierani przez swoją rodzinę i znajomych oraz nie uważają, że pracują w sfeminizowanym zawodzie. Twierdzą również, że doświadczenia wyniesione z pracy przekładają się pozytywnie na ich życie rodzinne. – Spotkałem się z bardzo pozytywną reakcją otoczenia na zawód, który wykonuję. Usłyszałem również opinię, że jest to moje powołanie i myślę, że dużo w tym prawdy – mówi Arkadiusz. – Doświadczenie zdobyte w tym zawodzie pomaga mi w opiece nad rodzicami, którzy są w podeszłym wieku i również wymagają troski i zaangażowania z mojej strony – dodaje Szyjowski.

Postrzeganie zawodu opiekuna osób starszych jako pracy wyłącznie dla kobiet nie ma uzasadnienia historycznego, ponieważ – jak dowodzą badania – pierwsza szkoła pielęgniarska stworzona w Indiach ok. 250 r. p.n.e. była przeznaczona wyłącznie dla mężczyzn. Wyjaśnienia pochodzenia stereotypu można doszukiwać się w działalności Florence Nightingale, angielskiej pielęgniarki i działaczki społecznej, pionerki współczesnego pielęgniarstwa, która spowodowała, że zawód ten utożsamiany jest aż do dzisiaj z kobietą oraz z jej opiekuńczą rolą. Nightingale opisała sposoby i metody pielęgnacji chorych oraz określiła zasady, którymi powinny kierować się pielęgniarki. Mimo że opiekun i opiekunka to ten sam zawód i zakres obowiązków, w świadomości wielu osób występują jako dwie różne specjalności. Być może jest to spowodowane tym, że mężczyzn mniej identyfikuje się z empatią oraz odpowiednią wrażlwością – w przeciwieństwie do uznawanych za wrażliwe z natury i rodzinne kobiety. Według Arkadiusza Szyjkowskiego, opiekuna Care Experts, nie należy traktować pracy opiekuna i opiekunki jako różnych zawodów. Wypełniają oni swoje obowiązki najlepiej jak potrafią. Liczą się indywidualne umiejętności danego pracownika w zakresie opieki nad osobami starszymi, a nie jego płeć.

Zaproszenie do rekrutacji

Care Experts zaprasza wszystkie osoby czujące powołanie do pracy z osobami starszymi i posiadające kompetencje w tym zakresie do składania swoich aplikacji na stanowisko opiekuna lub opiekunki osób starszych. Szczególnie gorąco zachęcamy panów do wysyłania swoich CV. Więcej szczegółów na www.careexperts.pl

Arkadiusz Szyjkowski – opiekun osób starszych, Care Experts

Arkadiusz Szyjkowski (61 lat), ojciec Piotra (32 lata) i Adriana (19 lat) – od 10 lat pracuje w zawodzie opiekuna osób starszych, wcześniej zajmował stanowiska specjalisty ds. administracyjnych. Doświadczenie zdobywał w Wielkiej Brytanii i w Polsce, głównie przy podopiecznych wymagających kompleksowej opieki lub chorujących na Alzheimera. Po pracy jeździ na rowerze i opiekuje się dwoma kotami. Urlop spędza zwiedzając różne kraje. Marzy o podróży na własnym motocyklu.


O Care Experts

Care Experts to firma świadcząca szeroki wachlarz usług opiekuńczych dla osób starszych i dzieci. Firma oferuje kompleksową pomoc domową w zakresie usług opiekuńczych przeznaczonych dla osób starszych i przewlekle chorych, a także prowadzi w Warszawie Ośrodek Rehabilitacji Dziennej, gdzie chorzy z zespołem otępiennym, pacjenci z chorobą Alzheimera, z chorobą Parkinsona oraz po udarach uczestniczą w terapiach mających na celu spowolnienie procesu chorobowego oraz złagodzenie towarzyszących chorobie zaburzeń. We wrześniu firma otworzyła również Dom Opieki Józefina przeznaczony dla seniorów poszukujących wysokiego standardu lub cierpiących na demencję. W ramach Care Experts funkcjonuje także Centrum Geriatrii i Chorób Przewlekłych z Poradnią Neurologiczną, Poradnią Leczenia Bólu i Poradnią Geriatryczną działającą w ramach umowy z NFZ. Care Experts w zakresie opieki nad dziećmi oferuje pomoc opiekunek, niań i guwernantek. Poza usługami opiekuńczymi, Care Experts świadczy również usługi medyczne takie jak opieka położnych, pielęgniarek czy pobieranie krwi w domu. Spółka jest częścią Grupy Medicover.

/źródło - JBcomm/


 

Poprawiony: piątek, 25 września 2015 08:43