Arytmie na Kongresie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2023
Wpisany przez S.Z.   
niedziela, 24 września 2023 15:56

Arytmie na Kongresie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2023

Co nowego w wytycznych naukowych dotyczących diagnostyki i terapii zaburzeń rytmu serca? Czy jesteśmy świadkami przełomu w rozpoznaniu i leczeniu „starej” arytmii – migotania przedsionków? O jakich nowościach w zakresie elektrofizjologii i elektroterapii warto wiedzieć? O tych i innych zagadnieniach z obszaru zaburzeń rytmu serca podyskutują eksperci podczas XXVII Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, który odbędzie się w Poznaniu w dniach 28-30 września 2023 roku.

dr hab. n. med. Maciej Kempa, kierownik Pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii Serca Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Serca GUMed, przewodniczący Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Wśród wielu tematów dotyczących nowości naukowych i klinicznych w dziedzinie kardiologii, podczas dorocznego Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego jak co roku nie zabraknie omówienia zagadnień związanych z arytmiami.

Rozważania na temat aktualnych doniesień w dziedzinie zaburzeń rytmu serca rozpoczniemy czwartkową poranną sesją Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego pt. „Rekomendacje ESC w zakresie leczenia komorowych zaburzeń rytmu i zapobiegania nagłemu zgonowi sercowemu – krytyczne spojrzenie”. Podczas panelu nie tylko przedstawimy najnowsze doniesienia naukowe, ale wraz z prowadzącymi, wykładowcami i uczestnikami postaramy się poddać je krytycznej ocenie. Zastanowimy się, czy wytyczne naukowe wytrzymują próbę zderzenia z realiami codziennej praktyki klinicznej, w tym z uwzględnieniem specyfiki polskiego systemu opieki zdrowotnej – mówi dr hab. n. med. Maciej Kempa, kierownik Pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii Serca Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Serca GUMed, przewodniczący Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Migotanie przedsionków to najczęściej występująca i jedna z najlepiej poznanych arytmii, która wciąż jednak stawia przed elektrofizjologami znaczące wyzwania. Czy w 2023 roku jesteśmy świadkami przełomu w rozpoznaniu i leczeniu tej „starej” arytmii? Zdaniem ekspertów wiele za tym przemawia.

– Dynamiczny rozwój technologii wspierających diagnostykę i terapię migotania przedsionków sprawia, że jesteśmy coraz skuteczniejsi w rozpoznawaniu i leczeniu tej najpowszechniej występującej arytmii. Które trendy i technologie w elektrofizjologii i elektroterapii eksperci uznają za najbardziej obiecujące? Przekonamy się podczas kolejnej sesji zaplanowanej w ramach XXVII Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – mówi dr hab. n. med. Maciej Kempa.
Wśród zagadnień związanych z diagnostyką i terapią arytmii w ramach Kongresu PTK 2023 zaplanowano także panele takie jak:
• Powikłania infekcyjne i nieinfekcyjne u chorych z urządzeniami do stałej stymulacji serca – diagnostyka i postępowanie
• Idiopatyczne migotanie komór
• Procedury diagnostyczno-terapeutyczne u chorych z CIED – odmienności w stosunku do populacji ogólnej
• Elektroterapia 2023: nowe możliwości terapii "skrojonych na miarę"
• Zdalny monitoring urządzeń wszczepialnych
• Wrodzone wady serca u dorosłych – wybrane zagadnienia elektroterapii
• Nowości w elektrofizjologii i elektroterapii w krótkich słowach wyłożone

Program XXVII Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego jest dostępny pod adresem:
https://kongres2023.ptkardio.pl/program

/źródło - /

Poprawiony: niedziela, 24 września 2023 16:05