700 mln przypadków chorób psychicznych i neurologicznych rocznie na świecie PDF
Wpisany przez S.Z.   
wtorek, 28 marca 2023 12:34

700 mln przypadków chorób psychicznych i neurologicznych rocznie na świecie

Stan zdrowia psychicznego w Polsce jest tematem bardzo ważnym i szeroko dyskutowanym od wielu lat. Polska ma jedną z najwyższych wskaźników samobójstw w Europie, a jednocześnie zbyt mało ludzi korzysta z pomocy specjalistów.


Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na 100 tysięcy mieszkańców Polski przypada około 14 samobójstw rocznie. To oznacza, że Polska znajduje się na szóstym miejscu w Europie pod względem liczby samobójstw na 100 tysięcy mieszkańców. Co więcej, w Polsce każdego dnia próbuje popełnić samobójstwo około 30 osób. To bardzo niepokojące liczby, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że wiele samobójstw można uniknąć poprzez wczesne rozpoznanie i leczenie chorób psychicznych.


„Niestety, w Polsce wciąż panuje duża nieświadomość wśród ludzi na temat chorób psychicznych i leczenia ich. Wiele osób boi się szukać pomocy specjalisty, a przyczyną tego jest często stygmatyzacja i brak akceptacji ze strony społeczeństwa. Dlatego też wiele osób z chorobami psychicznymi nie otrzymuje pomocy, co może prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia psychicznego i zwiększenia ryzyka samobójstwa” - mówi lekarz Patrycja Pajor.


Oprócz tego, w Polsce brakuje specjalistów zajmujących się chorobami psychicznymi. Według raportu Najwyższej Izby Kontroli, na jednego psychiatrę przypada w Polsce około 11 tysięcy mieszkańców, co jest bardzo niską liczbą w porównaniu z innymi krajami europejskimi. Ponadto, w Polsce brakuje również miejsc, w których można uzyskać pomoc psychologiczną.


„Z jednej strony, funkcjonują specjalistyczne placówki psychiatryczne, które zapewniają opiekę nad osobami z zaburzeniami psychicznymi. Istnieje także system leczenia ambulatoryjnego, który umożliwia osobom z zaburzeniami psychicznymi korzystanie z pomocy specjalistów bez konieczności hospitalizacji. Ponadto, w Polsce istnieją przepisy, które chronią prawa osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym prawo do prywatności, wolności i godności. Z drugiej strony, w Polsce istnieją problemy związane z brakiem odpowiedniego finansowania i zasobów dla placówek psychiatrycznych oraz brakiem specjalistów zajmujących się leczeniem chorób psychicznych” mówi prawnik dr Paweł Drembkowski.


Na szczęście w Polsce pojawiają się inicjatywy, które mają na celu poprawę stanu zdrowia psychicznego. Wiele organizacji non-profit prowadzi kampanie edukacyjne, mające na celu zwiększenie świadomości na temat chorób psychicznych i dostępności pomocy specjalistycznej. Również władze polskie zaczynają zwracać większą uwagę na stan zdrowia psychicznego tworząc w całej Polsce, Centra Zdrowia Psychicznego, co może prowadzić do poprawy dostępności pomocy specjalistycznej.
Oceny prawa ochrony zdrowia psychicznego w Polsce są mieszane. Chociaż istnieją przepisy i placówki, które mają na celu zapewnienie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, to jednak brak odpowiedniego finansowania i specjalistów oraz problemy związane ze stygmatyzacją stanowią poważne wyzwania. Warto podkreślić, że ochrona zdrowia psychicznego jest kluczowa dla dobrej kondycji całego społeczeństwa i należy podjąć działania, aby poprawić stan prawa i dostępność opieki specjalistycznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

/źródło - BP /